Oddělení správy sítě
Email:sit@vspj.cz
Oddělení koncepce a rozvoje IS
Email:is@vspj.cz

Tvorba rozvrhu