Oddělení správy sítě
Email: sit@vspj.cz
Oddělení koncepce a rozvoje IS
Email: is@vspj.cz

MATLAB pro VŠPJ

VŠPJ je vlastníkem Total Academic Headcount (TAH) licence pro MATLAB, Simulink a doplňkové produkty. Zaměstnanci fakulty, výzkumníci a studenti mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat si produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače, a to v neomezeném množství.O programu MATLAB a Simulink

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.


Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.


Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci.Produkty dostupné pro VŠPJ

MATLAB, Simulink a další produkty, které jsou pro VŠPJ dostupné zahrnují:

 • MATLAB
 • Simulink
 • Aerospace Blockset
 • Aerospace Toolbox
 • Antenna Toolbox
 • Audio System Toolbox
 • Automated Driving System Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Communications System Toolbox
 • Computer Vision System Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • Database Toolbox
 • Datafeed Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Econometrics Toolbox
 • Embedded Coder
 • Filter Design HDL Coder
 • Financial Instruments Toolbox
 • Financial Toolbox
 • Fixed-Point Designer
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Global Optimization Toolbox
 • GPU Coder
 • HDL Coder
 • HDL Verifier
 • Image Acquisition Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • LTE HDL Toolbox
 • LTE System Toolbox
 • Mapping Toolbox
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Compiler SDK
 • MATLAB Report Generator
 • Model Predictive Control Toolbox
 • Model-Based Calibration Toolbox
 • Neural Network Toolbox
 • OPC Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Parallel Computing Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • Phased Array System Toolbox
 • Polyspace Bug Finder
 • Polyspace Code Prover
 • Powertrain Blockset
 • RF Blockset
 • RF Toolbox
 • Risk Management Toolbox
 • Robotics System Toolbox
 • Robust Control Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimBiology
 • SimEvents
 • Simscape
 • Simscape Driveline
 • Simscape Electronics
 • Simscape Fluids
 • Simscape Multibody
 • Simscape Power Systems
 • Simulink 3D Animation
 • Simulink Check
 • Simulink Code Inspector
 • Simulink Coder
 • Simulink Control Design
 • Simulink Coverage
 • Simulink Design Optimization
 • Simulink Design Verifier
 • Simulink Desktop Real-Time
 • Simulink PLC Coder
 • Simulink Real-Time
 • Simulink Report Generator
 • Simulink Requirements
 • Simulink Test
 • Spreadsheet Link
 • Stateflow
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox
 • System Identification Toolbox
 • Text Analytics Toolbox
 • Trading Toolbox
 • Vehicle Network Toolbox
 • Vision HDL Toolbox
 • Wavelet Toolbox
 • WLAN System Toolbox

S licencí MATLAB TAH získaváte přístup i k těmto službám:

Postup získání licence

Následující postup instalace platí pro individuální zaměstnanecké a studentské licence. Učebny a laboratoře jsou vybaveny plovoucí síťovou licencí, pro detaily kontaktujte administrátora Vaší fakulty. MATLAB Online je dostupný všem uživatelům, kteří si vytvoří účet MathWorks s použitím níže uvedeného odkazu. Pokud máte zájem pouze o MATLAB Online, stačí vykonat jen Krok 1 - Vytvoření účtu.

 1. Vytvořte si účet u MathWorks s použitím emailové adresy VŠPJ.
 2. Otevřete položku License Center
 3. Klikněte na Add License v pravém horním rohu.
 4. Zvolte Associate by Activation Key a klikněte na Continue.
 5. U požadavku na Activation Key zadejte:
  • Zaměstnanci VŠPJ, výzkumníci, personál: 10940-01987-67123-70814-07435
  • Studenti: 54459-76042-77913-88214-01245
 6. Přejděte do Download Center
 7. Pro získání aktuální verze klikněte na stahovací tlačítko.
 8. Pro stažení instalátoru klikněte na tlačítko instalátoru.

Instalace a aktivace

 1. Vámi stažený instalátor se nachází ve výchozí složce pro stažené soubory, pokud jste nespecifikovali jinak. Jméno instalátoru je (kde XXXXXX je označení verze):
  • Windows: matlab_XXXXXX_win64.exe
  • Mac OS X: matlab_XXXXXX_maci64.zip
 2. Spusťte instalátor
  • Windows: Dvojklikem spusťte instalátor stažený v předchozím kroku. Spustí se samorozbalovací archiv a následně instalace.
  • Mac OS X: Dvojklikem na soubor stažený v předchozím kroku rozbalíte archiv do adresáře jménem matlab_XXXXXX_maci64, kde XXXXXX je označení verze. Uvnitř adresáře spusťte instalaci dvojklikem na soubor InstallForMacOSX
 3. V instalátoru zvolte Log in with a MathWorks Account a pokračujte podle zobrazených instrukcí.
 4. Až budete vyzváni, zvolte licenci, kterou chcete použít.
 5. Vyberte produkty, které chcete stáhnout a nainstalovat.
 6. Po stažení a instalaci produktů zaškrtněte volbu Activate MATLAB a klikněte na Next.
 7. STUDENTI: U požadavku na uživatelské jméno zkontrolujte, že je zobrazené jméno správně. Poté pokračujte s aktivací.

Jak začít: zjistěte možnosti software a jeho využití

 • TAH resource kit - informace uživatelům TAH licence (studentům, zaměstnancům i administrátorům)
 • MATLAB Academy - kurzy OnRamp - naučte se MATLAB za pouhé 2 hodiny
 • MATLAB online - okamžitý přístup k MATLABu z webového prohlížeče
 • Videos and Webinars - vyhledávání videa podle aplikace nebo produktu Vám umožní dozvědět se o rozsáhlých schopnostech a možnostech využití programu MATLAB & Simulink
 • MATLAB Examples - sbírka kódů k volnému využití a příkladů jejich použití pro MATLAB & Simulink

Podpora

V případě potíží nás můžete kontaktovat přes helpdesk nebo pomocí e-mailové adresy sit@vspj.