Oddělení správy sítě
Email: sit@vspj.cz
Oddělení koncepce a rozvoje IS
Email: is@vspj.cz

MATLAB pro VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava je vlastníkem Campus-Wide License – celouniverzitní licence pro MATLAB, Simulink a jejich nadstavby. Zaměstnanci a studenti mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače studentů a zaměstnanců univerzity, a to v neomezeném množství.


Obsah:


O programu MATLAB a Simulink

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. MATLAB je vyvíjen společností MathWorks a poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.


Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.


Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech.Přístup k MATLABu přes: MATLAB Portal

Následující postup instalace se vztahuje na individuální licence pro zaměstnance a studenty. Pro instalaci do učeben a laboratoří je vhodná síťová licence. V případě dotazů na podrobnosti a další licenční možnosti kontaktujte správce Campus-Wide licence.

Pro přístup k MATLAB Online musíte provést pouze první čtyři kroky z níže uvedeného návodu.


Individuální licence – Návod pro instalaci na počítačích zaměstnanců a studentů univerzity:


Stažení instalátoru (podrobně v Obrázkovém návodu)

 1. Přejděte na MATLAB Portal VSPJ.
 2. Zvolte 'Sign in to get started' v části Get MATLAB and Simulink.
 3. Vytvořte si účet u MathWorks s použitím emailové adresy ze subdomény vspj.cz. Pokud již takový účet máte, přihlaste se na něj.
 4. Klikněte na tlačítko Download s aktuální verzí. (Uživatelé zde mohou stahovat i starší verze.)
 5. Zvolte jeden z podporovaných operačních systémů a stáhněte instalátor.

Instalace a aktivace (podrobně v Obrázkovém návodu)

 1. Spusťte instalátor.
 2. V instalátoru zvolte Log in with a MathWorks Account a pokračujte podle zobrazených instrukcí.
 3. Až budete vyzváni, zvolte Academic – Total Headcount licenci označenou jako Individual.
 4. Po stažení a instalaci produktů zaškrtněte volbu Activate MATLAB a klikněte na Next.
 5. Zadejte jméno uživatelského účtu v operačním systému, ze kterého bude MATLAB spouštěn. Poté pokračujte s aktivací.

Jak začít: zjistěte možnosti software a jeho využití

 • MATLAB Onramp – Learn MATLAB in just 2 hours.
 • MATLAB Academic Online Training Suite – Interactive self-paced online courses.
 • MATLAB Online – Instant access to MATLAB from a web browser.
 • MATLAB Mobile – Evaluate MATLAB commands, create and edit files, visualize data, and view results – all from your iPhone, iPad, or Android device.
 • Videos and Webinars – Search for videos by application or product to learn about the vast capabilities and uses of MATLAB & Simulink.
 • MATLAB Examples – A collection of free and reusable code plus examples on how to use MATLAB & Simulink.
 • MATLAB Grader – Automatically grade MATLAB code and run your problems in any learning environment.
 • Teaching with MATLAB – Online course for teachers.
 • MATLAB Discovery – Discover How to Solve Your Computational Problem.

Další součásti licence


Průběžně aktualizovaný seznam součástí licence se nachází na stránce MATLAB Portal VSPJ.

Podpora


Technickou podporu kontaktujte v následujícím pořadí.

 1. Technická podpora Humusoft: poslat e-mail.
 2. IT oddělení VŠPJ, které můžete kontaktovat přes helpdesk nebo pomocí e-mailové adresy sit@vspj.cz.
 3. Správce Campus-Wide licence na VSPJ: Martin Skoumal.